Välkommen till Brf Svea Artilleri 4!
Vår förening bildades 2001 och består av 106 lägenheter, 50 garageplatser och 8 lokaler. Vi finns på Gärdet som ligger ca 2 km nordöst om Stockholm city. Bebyggelsen består av flerfamiljshus i funktionalistisk stil. Fastigheten omfattar adresserna: Bo Bergmans gata 3-11 samt 12-14, Jungfrugatan 70 och Starrängsringen 1-17. Föreningen är medlem och representerande i "Starrängsringens, garage-, sopsug och fontänens samfällighet".

Vi ligger tätt på Östermalm och Djurgården med dess stora utbud av såväl restauranger, caféer, butiker, idrottsplatser, lekplatser, parker och grönområden. I området finns flera förskolor, grundskolor och gymnasium. Från Stadions tunnelbanestation tar det 5 minuter till T-centralen.

Gränsen mot Östermalm utgörs av Valhallavägen samt i en linje norr om Filmhuset och vidare öster om kvarteret Kompaniet vid Gärdesgatan. Lidingövägen bildar gräns mot Norra Djurgården och Hjorthagen. Gränsens mot Djurgården går i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen. Den består dels av ett tättbebyggt område, dels av ett stort huvudsakligen gräsbevuxet område med inslag av skog som är en del av Nationalstadsparken. Stadsdelen Gärdet bildades 1926 genom en delning av stadsdelen Östermalm.

Inom stadsdelen finns ett flertal offentliga byggnader och institutioner, bland annat Kaknästornet, Musikhögskolan, Sjöhistoriska museet, Tekniska Museet, Etnografiska museet, Försvarets materielverk, Svenska Filminstitutet, överbefälhavaren, Krigsarkivet, Svea livgarde och Försvarshögskolan, Frihamnen, Värtahamnen med flera.

Skrift om Starrbäcksängen historia