Ange följande vid felanmälan:

  • Att det gäller Brf Svea Artilleri 4
  • Tvättstugans adress, antingen Starrängsringen 13 eller Bo Bergmans gata 14.
  • Om tvättmaskinen visar en felkod - mycket viktigt.
  • Vilken maskin det gäller, uppge numrering på maskinen.

Skriv gärna en enkel lapp och sätt på den trasiga maskinen där du meddelar att
· maskinen är trasig, en viktig information till nästa tvättare.
· gärna felkoden eller felbeskrivning, en hjälp till reparatören.
· felanmäld datum, så vi slipper dubbla anmälningar