Fastighet

SBC
Felanmäl här på webben

Mån-Fre 07.00-21.00
Tel: 0771-722 722 (endast akut och under öppettider)


Akuta fel

Fastighetsjour Tel. 08-18 70 00
Mån-Fre 21.00-07.00 samt dygnet runt på helger

Vid akuta fel som ej kan vänta.
Fel som innebär risk för skada på lägenhet eller byggnad och som behöver åtgärdas omedelbart.


Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

 

Ring 112 


Hiss

SMV Elevator Tel 044-10 38 50
Om möjligt sätt en lapp på hissdörren på gatuplanet som berättar när felanmälan gjordes.


Tvättmaskiner

Electrolux Tel 0771-61 52 00
Instruktion för felanmälan tvättmaskiner

  

Internet

OWNIT 
Telefon 08-525 07 300
Mån-Fre 08.00-22.00
Lör-Sön 10.00-19.00

E-post:  (svar inom 24 timmar)

 

TV

Comhem Tel. 90 222 
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-18.00

E-post:  
Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.


 

Insekter/skadedjur

Nomor 0771–122 300
Mån-Fre 07.00-17.00
Felanmäl direkt på webben

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring.
Meddela även styrelsen så att föreningen vet att skadedjur finns i fastigheten.