Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg och kräver ett skäl.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. 
Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. 

Att tänka på vid godkänd andrahandsuthyrning:

  • Bostadsrättsinnehavarens namn skal kvarstå på brevlåda och portregister.
  • Bostadsrättsinnehavaren kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig.
  • Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att din andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler. 

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning