Regelverk för förråd i BRF Svea Artilleri 4

Hanteringen av förråd och tilldelning hanteras av en person i styrelsen eller av föreningens förvaltare. Anmäl skall göras genom mail eller skriftlig ansökan till styrelsen, grundregeln är att styrelsen delar ut förråd efter kölistan. När någon fått ett förråd skickar förvaltaren ut ett avtal som skrivs på och skickas tillbaka, eventuella nycklar kvitteras ut av nycklansvarig i styrelsen.

Styrelsen använder närhetsprincipen vid tilldelning av förråd som ligger i trapphusen. Detta innebär att i första hand kommer de som står i kö för detta trapphus tillfrågas, finns ingen kö för trapphuset tillfaller förrådet kölistan. Närhetsprincipen tillämpas för att minimera springet i trapphusen.

När medlemmar eller hyresgäst flyttar ur föreningen och som hyrt förråd skall detta meddelas till ansvarig inom styrelsen eller till förvaltaren. Nycklar skall återlämnas till nyckelansvarig, om nycklar inte återlämnas kommer avgift att debiteras den som kvitterat ut nycklarna. 

Medlemmar och hyresgäster i föreningen har samma kölista.

Några undantag finns för regelverket:

  1. Medlemmar som har ett avtal med föreningen på trappförråd och som flyttar inom föreningen har rätt att ha kvar förrådet, oavsett om det finns kö från boende i detta trapphus.
  2. Det finns några lägenheter i föreningen som har avtal på förråd i sitt köpeavtal, detta på grund av utformningen av lägenheten. Dessa förråd tillfaller inte förrådskön utan är alltid kopplad till respektive lägenhet.

Frågor ang. förrådsregelverket, kontakta någon i styrelsen 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Regelverk förråd i Brf Svea Artilleri 4