Du kan på egen bekostnad utföra enklare renoveringar som ommålning, tapetsering och liknande. Tänk på att du kan bli återställningsskyldig om du flyttar. Åtgärder som är bygglovs- och/eller bygganmälanspliktiga får självfallet inte utföras. Vid tvekan, hör med styrelsen. Installation av disk- och tvättmaskin måste utföras av behörig fackman.