Vi har två tvättstugor, Starrängsringen 13 eller Bo Bergmansgata 14.  Tvättstugorna får endast användas för hushållstvätt och endast nyttjas av de boende i föreningen på angivna tider.

Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det var och ens skyldighet, som nyttjar tvättstugan, att noga följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter så att onödiga skadegörelser undviks samt att noggrant städa och göra rent efter sig. 

Öppettider/Bokningstider

 

Måndag – Lördag  

 Söndag

Bokningstur 1

Kl. 07:00 - 10:00

Kl. 10:00 - 13:00

Bokningstur 2

Kl. 10:00 – 13:00

Kl. 13:00 – 18:00

Bokningstur 3

Kl. 13:00 – 17:00

       ------

Bokningstur 4

Kl. 17:00 – 21:00

       ------

 

Bokning av tvättstugan

Om ni inte påbörjat er tvättning inom en timme från bokningsturens början, går reservationen förlorad. Det innebär att annan medlem /hyresgäst har rätt att använda tvättiden.

När en bokningstur är ledig kan alla medlemmar/hyresgäster boka och nyttja tiden.

Torkskåp, tumlare och mangel får nyttjas en timme efter avslutad tvätt tid.

 

Trivselregler

Förbjudet att färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna.

Ej tillåtet att använda någon form av brandfarlig vätska i föreningens maskiner.

Rengör maskinerna efter avslutad tvätt.

Sopa bort luddfiltret ur torktumlaren.

Ta bort bokningscylindern efter avslutad tid.

Se till att fönster är stängda och dörren går i lås när ni lämnar tvättstugan.

 

Felanmälan

Felanmälan på utrustningen i tvättstugan ska göras direkt till Elektrolux på följande nummer: 0372 – 66 550. Felanmälan är öppen normal kontorstid.

Vid felanmälan hänvisa till rätt tvättstuga: Starrängsringen 13 eller Bo Bergmansgata 14