Som bostadsrättsinnehavare behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för.
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • Ytskikt på rummens väggar, golv och tak och underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för tätskikt, 
 • Icke bärande innervägg, 
 • Glas och bågar i lägenhetens innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist samt all målning, även mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkong- eller altandörr samt därtill hörande tröskel. 
 • Till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, spröjs, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nyckel; bostadsrättshavaren svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens samt ytterfönsters utsida; 
 • Innerdörr och säkerhetsgrind, 
 • Lister, foder, stuckaturer, 
 • Inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom, kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jämte badkar, duschkabin och dylikt, 
 • Ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, gas, el och informationsöverföring till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet, 
 • Anslutnings- och fördelningskoppling på vattenledning samt tillhörande avstängningsventil och armatur för vatten exempelvis kran, blandare, duschanordning, inklusive packning, golvbrunn inklusive klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten, 
 • Rensning av golvbrunn, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet, 
 • Elradiator; i fråga om vattenfylld radiator svarar bostadsrättshavaren endast för målning av radiator och värmeledning, 
 • Elektrisk golvvärme och elhanddukstork, säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, strömbrytare, jordfelsbrytare, eluttag och fast armatur, 
 • Eldstad och kakelugn, 
 • Köksfläkt jämte kåpa, om fläkten inte ingår i husets ventilationssystem. Bostadsrättshavaren svarar alltid för kåpans armatur och strömbrytare samt rengöring och byte av filter, 
 • Brandvarnare, 
 • Egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar. 

Ovanstående regleras i föreningens stadgar

 

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet 
 • Vattenfylld radiator, förutom målning, ventilationskanal och ventilationsdon 
 • I fråga om ledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringsskåp 
 • Glas och bågar i lägenhetens ytterfönster, balkong- och/eller altandörrar med tillhörande spröjs, ytbehandling av ytterdörrs utsida och för utifrån synliga delar av fönster och balkong-eller altandörr samt utbyte av ytterdörr, fönster, balkong- eller altandörr 
 • Vattenburen handdukstork 
 • Rökgång (dock inte rökgång i kakelugn) 
 • Vntilationskanal och ventilationsdon samt köksfläkt jämte kåpa om fläkten ingår i husets ventilationssystem. 

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.