Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

Om du har förslag på styrelseledamöter, kontakta valberedningen. 

 

Kontakt

Mats Nyman
070-522 20 00


Laila Julin
0708-40 88 24


Birgitta Lidberg
0706-57 79 70