Nyheter

I går fick vi information om att en dammsugare saknas. Den fanns i städförrådet i tvättstugan på Starrängsringen 11. Har du någon information om dammsugaren hör av dig. Det kanske är så att någon har trott att det är föreningens dammsugare och har lånat den. Dammsugaren får gärna komma tillbaka så snart som möjligt till sin plats för det är vår städleverantörs dammsugare.

 

Vänlig hälsning Styrelsen

Vi har luft i vårt system för elementen och SBC kommer att gå runt och hjälpa till med luftning i lägenheterna högst upp i våra hus på onsdag eftermiddag den 6/10. Det krävs ingen tidsbokning. SBC kommer spontant att ringa på.  Om du har kunskap om hur du luftar dina element så är det bra om du gör det oberoende av om du bor högt eller lågt i huset.

Vänlig hälsning Styrelsen

En del har hört av sig om låg värme i lägenheterna. Vi är inne i slutfasen av installationen av bergvärme och denna vecka luftas systemet i omgångar vilket kan medföra ojämn värme. För att komma till rätta med det så kommer vi att öka trycket och cirkulationen av den värme som går ut. Vi kommer även att höja temperaturen. Om det är så att endast nedre delen av era element blir varma kan de behöva luftas. Egen luftning får inte göras om man inte är helt säker på hur detta går till. Om ni vill få hjälp med detta kontakta SBC.

Vänlig hälsning Styrelsen

I områden där avfallet samlas in med sopsug är det extra viktigt att inte slänga sopor som är för stora och därmed riskerar att ge upphov till stopp i systemet. Det är därför viktigt att följa några grundläggande regler för hur du ska göra när du slänger ditt hushållsavfall.

 • Avfallet packas i påsar som försluts ordentligt.
 • Innehållet i påsen är max 20 liter
 • påsarna får vara max 40cm diameter
 • Föremål får vara max 30cm lång, lösa eller i påsar
 • Allt som slängs ska enkelt gå in i sopinkastet

Vad ska inte slängas i sopsugen!

 • Stora pappersförpackningar som t ex pizzakartonger eller lådvinsförpackningar
 • Lös kartong/wellpapp eller pärmar
 • Grovavfall typ frigolit, betong, tegelstenar, byggmaterial, stålrör, paraplyer, eller liknande föremål
 • Batterier, elavfall
 • Glas- eller metallförpackningar
 • Läkemedel eller annat miljöfarligt avfall

Vi passar på att önska en fin höst!

 

Vänlig hälsning Styrelsen