Nyheter

Borrning av bergvärme - Status

Borrningen är nu klar och det som pågår nu på vår gård är hopkoppling av kollektorer, schakt/återfyllning samt återställning av gårdsområdet. Samtidigt så installeras ny värmecentral i vårt garage inklusive nya rördragningar från gården och de 12 borrhålen.

Vänlig hälsning Styrelsen