Energibesparande åtgärder

Vi har gjort en förstudie, ansökt om borrtillstånd och därefter tagit fram olika konstruktionsmodeller.
Utifrån dessa modeller har vi med hjälp av vår energikonsult begärt in 3 offerter från varje yrkesgrupp som är fyra olika; borrning, rör,
ventilation samt El & styr & regler. Det blir totalt 12 offerter. När vi utvärderat dessa kommer vi att tillfråga medlemmarna om att gå vidare.
Målet är att kunna genomföra projektet under våren så att allt är klart till sommaren. 
Projektet kommer att sänka våra årliga värmekostnader och skapa en bra energilösning för framtiden.
Har du frågor eller funderingar mejla till: 

Styrelsens förslag om investering i bergvärme går nu vidare efter genomförd extra stämma där resultatet blev att bifalla styrelsens förslag med

stor majoritet (65 för och 2 emot). Roligt att så många har engagerat sig och att många röstade (74%). Protokollet från extra stämman finner ni på hemsidan.

 

1-Extrastämma 210322.pdf

 

Nästa steg blir att fastställa tidsplanen och att detaljplanera för de olika delprojekten. Styrelsen kommer fortlöpande att hålla alla informerade under hela projektet.

 

Nu har vi fått in alla underlag för bergvärme-projektet som vi håller på att sammanställa. Det innebär att första steget är borrning som planeras att genomföras på vår innergård vid flaggstången och pergolan, från 2-28 maj. Störande ljud kommer förekomma under vardagar mellan klockan 0730-1730. Vissa dagar dock fram till 1930 om ett borrhål måste färdigställas samma dag, vilket i gengäld medför att borrningen kan slutföras några dagar tidigare än 28 maj. Bifogat finner ni en fullständig tidsplan om projektet. Vi återkommer löpande med information. Vi går också ut med kort information till våra grannar för att förbereda dem inför en period med störande ljud. Om du har frågor och projektet maila till  

1-Tidsplan BRF Svea Artilleri 4 daterad 2021-04-07.pdf

 

Dokument

Video från informationsmöte_9 mars

Presentation från informationsmöte_9 mars.pdf

FAQ Bergvärme_- Frågor & Svar

FAQ_Bergvärme_ Frågor & Svar_2.pdf

Informationsmöte om bergvärme 9 mars