Nyheter

En del har hört av sig om låg värme i lägenheterna. Vi är inne i slutfasen av installationen av bergvärme och denna vecka luftas systemet i omgångar vilket kan medföra ojämn värme. För att komma till rätta med det så kommer vi att öka trycket och cirkulationen av den värme som går ut. Vi kommer även att höja temperaturen. Om det är så att endast nedre delen av era element blir varma kan de behöva luftas. Egen luftning får inte göras om man inte är helt säker på hur detta går till. Om ni vill få hjälp med detta kontakta SBC.

Vänlig hälsning Styrelsen

I områden där avfallet samlas in med sopsug är det extra viktigt att inte slänga sopor som är för stora och därmed riskerar att ge upphov till stopp i systemet. Det är därför viktigt att följa några grundläggande regler för hur du ska göra när du slänger ditt hushållsavfall.

 • Avfallet packas i påsar som försluts ordentligt.
 • Innehållet i påsen är max 20 liter
 • påsarna får vara max 40cm diameter
 • Föremål får vara max 30cm lång, lösa eller i påsar
 • Allt som slängs ska enkelt gå in i sopinkastet

Vad ska inte slängas i sopsugen!

 • Stora pappersförpackningar som t ex pizzakartonger eller lådvinsförpackningar
 • Lös kartong/wellpapp eller pärmar
 • Grovavfall typ frigolit, betong, tegelstenar, byggmaterial, stålrör, paraplyer, eller liknande föremål
 • Batterier, elavfall
 • Glas- eller metallförpackningar
 • Läkemedel eller annat miljöfarligt avfall

Vi passar på att önska en fin höst!

 

Vänlig hälsning Styrelsen

Några medlemmar har hört av sig om värmen i bostaden.  Som ni vet så är vi inne i slutskedet med installationen av vår bergvärme. Det innebär att under nästa vecka onsdag börjar vi smyga igång värmen. helt enligt tidsplan. Det är otursamt att vädrets makter var lite emot oss under augusti med mycket regn. Vi hoppas att du kan hålla ut lite till med någon extra socka och tröja. Snart är vi igång med värmen.

Vänlig hälsning Styrelsen

Vi har fått återkoppling från medlemmar på tidigare information om tvättstugorna. Vi vill här förtydliga att information och regler om tvättstugorna hittar du på vår hemsida BRF Svea Artilleri 4 - Tvättstuga. Om du inte har påbörjat din tvättning inom en timme från bokningsturens början , går reservationen förlorad. Det innebär att annan medlem/hyresgäst har rätt att använda tvättiden.  

Om du blir klar tidigare eller inte nyttjar din tid. Boka av den för då kan en annan granne nyttja tiden.  I boknings-appen har du möjlighet att bevaka en tid. Om någon bokar av den tid du bevakar får du en notis om att tiden är ledig. Låt oss göra allt för att hjälpas åt.

På vår hemsida BRF Svea Artilleri 4 - hem hittar du all information om föreningen. Saknar du något hör gärna av dig till styrelsen, så kan vi hjälpas åt att hålla vår hemsida uppdaterad.

 

Vänlig hälsning Styrelsen